абонамент за бюлетин

» примерни анкети » малки сьвети

Сьвети за дизайн на анкета

Направете я лесна

        

Анкетата не трябва да е сложна, за да не затруднява анкетираните, тъй като това може да ги накара да не отговорят на съдържащите се в нея въпроси.

Имайте предвид, че е възможно някои участници да са чужденци и да не владеят до съвършенство езика, на който е написана анкетата.

 Не използвайте термини, специфични за вашата индустрия, които анкетираните може би не знаят; напишете я на разбираем за тях език.

Използвайте лесни граматични конструкции

/

Направете я кратка

Не използвайте повече от 10-15 въпроса, тъй като вашата цел е да изпращате такива анкети редовно през определен период от време. По този начин ще можете лесно да идентифицирате пазарните тенденции и промени. Краткостта е начин да се стимулират участниците.

/

Спазвайте дадените обещания

Измервайте само величини, върху които имате контрол; безсмислено е да задавате въпроси за характеристики, на които не можете да повлияете.

 

Не бъдете двузначни. Например въпросът: „ Добра ли е компанията АБВ?’ може да бъде разбран като „компанията има добри умения” или като „компанията е морално етична”.

/

Избеерте подходящ кръг от анкетирани

Това трябва да са само ваши клиенти; вие можете допълнително да създадете подкатегории в различни панели, така че да откриете важни разлики между тях, за да ги съпоставите. Например: мъже/жени, женени/неженени и т.н.

/

Внимавайте за основните грешки при писането на въпросите; върпосите не трябва:

Да съдържат критерии, които не са очевидни

Да бъдат извън възможността на анкетирания да оговори

 

Да използват пример при илюстрирането на обобщение

 

Да искат от анкетирания припомняне с подробности

 

Да искат от анкетирания да прави обобщения

 

Да съдържат двузначни думи

 

Да питат за делайли, коити не са свързани един с друг

 

Да използват преувеличения

 

Да съдържат два въпроса в един (например въпросът: „Смятате ли, че нашите цени и услуги са конкурентноспособни?” пита за две променливи в един въпрос, като предполага, че отговорът е един и същ)

 

Да водят анкетирания към определен отговор

 

Да съдържат грьмки думи и фрази

 

УСПЕХ!

обратно към Примерни анкети


Privacy statement Site map ©2004 Eastisoft Inc.