абонамент за бюлетин

  » примерни анкети » как да направим анкета за удовлетворението на клиента

Следната таблица съдържа примерни инструкции за това как да направите анкета, с която да проучите оценката на вашите клиенти за продукта ви.

Стъпка 1: Отсяващи въпроси  – те ще ви помогнат да отсеете анкетираните, които не отговарят на изискванията на вашата анкета, тъй като вие искате информация от хора, които вече са използвали вашия продукт/услуга и които познават вашата компания.

Попитайте анкетираните дали някога за закупували вашия продукт или услуга.
Примери:

/

 Закупували ли сте някога мобилен телефон Nokia?

 Да Не

 Използвали ли сте някога онлайл услугите на банка Галс?

 ДаНе
/

Стъпка 2: Въпроси за разгрявка  - това са по-лесни въпроси, които дават спокоен старт на вашата анкета и улесняват отговарящите. Тук можете да попитате за навиците при пазаруване или какво знае клиентът за вашия бизнес. Резултатите от тази секция могат да бъдат съотнесени с резултатите от следващата, където анкетираните ще трябва да отговарят на по-специфични въпроси за продукта/услугата. Това ще ви помогне да откриете тенденции в навиците на клиентите и тяхното удовлетворение от вашия продукт/услуга.

Попитайте анкетираните колко пъти са използвали продукта/услугата; колко често го купуват; къде става това и т.н. Дайте също специфични отговори, от които отговарящия може да избере.
Примери:

/

 Колко често си купувате крем за лице?

 

 Колко пъти в годината презареждате ваучера на вашия мобилен телефон?

 

 Къде закупихте последния си чифт дънки Мотор?

 

Ако отговорът ви не фигурира по-горе, моля, впишете го в текстовото пространство.

 

Стъпка 3: Основни въпроси  – това са по-трудни въпроси, които трябва да бъдат организирани на секции и теми; те ще ви помогнат да получите важна информация за степента на удовлетворение от дизайна, преимуществата, характеристиките и сигурността на вашия продукт/услуга. Така ще можете да откриете вашите силни и слаби страни, да развиете основната си компетенция и да реагирате по- добре на външните възможности и заплахи.

Ето и някои примерни секции и въпроси:
Секция 1: Връзка между цената и ползата от продукта/услугата
Примери:

/

 Какво мислите за цената на Windows 2000?

 

 Мислите ли, че консултантските услуги на CWV си заслужават цената?(където 1= абсолютно несъгласен, а 7=абсолютно съгласен)

1 2 3 4 5 6 7

 Каква е най-голямата сума, която бихте похарчили за вечеря в първокласен ресторант?

по-малко от 39.99лв.40-59.99лв. 60-99.99лв над 100лв.
/

Секция 2: Качество на продукта/услугата
Примери:

/

Как бихте оценили нивото си на удовлетворение от употребата на прахосмукачката Сума?

Слабо                    Сравнително удовлетворително                Над средното Сравнително удовлетворително           Много добро 

Смятате ли, че помощта на AS е ефективна? 

 

 Лесно ли можете да откриете този продукт/услуга? 

Много лесноЛесно Нито лесно, нито трудно Трудно Много трудно

 Когато закупихте Dior за последен път, какво беше качеството на услугата?

Много нискоСравнително задоволителноНад среднотоСравнително задоволителноОтлично

 Как бихте оценили функционалността на новия компютър Macintosh , сравнена с тази на останалите?

Много по-добра По-добра Приблизително същатаПо-лоша Много по-лоша
Незная, никога не съм използвал
/

Секция 3: Преимущества на продукта/услугата
Примери:

/

 Оценете по важност следните преимущества на Ориндж Интреком.

 

Много изгодно

 Изгодно

 Just good

 Неуррално

 Just bad

 Неизгодно

 Много неизгодно

Безплатни минути

 

 

 

 

 

 

 

Безплатен интернет

 

 

 

 

 

 

 

Месечни сметки

 

 

 

 

 

 

 

 Мислите ли, че едногодишната гаранция на часовника Swatch има добра стойност?

 Абсолютно съгласен Съгласен Нямам мнение Несъгласен Абсолютно несъгласен

/

Секция 4: Характерни черти и дизайн на продукта/услугата
Примери:

/

 Оценете следните характеристики уебсайта на Certainty.com, където 1=отлично, а 7=много лошо.

 

1

2

3

4

5

6

7

Навигация

 

 

 

 

 

 

 

Техническа поддръжка

 

 

 

 

 

 

 

Удобство

 

 

 

 

 

 

 

 Какво мислите за техническите параметри на Sony stereo NG 6X34?

 
/

Секция 5: Надеждност
Примери:

/

 Бихте ли препоръчали пицария Веронита на приятел или роднина?

 

 Ще използвате ли услугите на Quick Tax отново?

 

обратно към Примерни анкети


Privacy statement Site map ©2004 Eastisoft Inc.